نمی دانم علی چه اشک ها ریخت...

ندانم حسین چه شب ها گریید...

ندانم حسین چقدر خواب دید...

زینب چه روزها سرکوبید...

به مهر

ولی می دانم غم جهان به اندازه غم دل هایشان نبود

@kotahbego


اگر روزی با کفن باشم

رو به اقا کنم

چشم هایم را نشان دهم

تا نشان عشق را ببیند

این اشک هایم برای مادر را ببیند.اگر خواب همه باشند...

چون خاک،غم کردند...

چون روز را سیه بی یاد حسین کردند...

بی یاد بی بی زهرا کردند...

اگر شب است.چون شمع کردند بی پروانه...

اسلام را بی اشیانه...

چون دیگر یاد مادر نیست در یادها...اسمان را بی خورشید کرد...

فروغ تابان خموش کرد...

یک لعنت الله...

دنیای معرفت را نابود کرد...


منبع : پرنده مهاجر |تسلیت
برچسب ها : حسین ,ندانم حسین